Giày patin trẻ em Papaison Kid A3

850,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày trượt patin chuyên nghiệp, Giày trượt patin trẻ em, giày trượt patin tại Biên Hòa, giày patin Speed, giày patin 4 bánh sáng đèn

FLYING EAGLE Q8

2,300,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GIÀY TRƯỢT PATIN TRẺ EM CAO CẤP CENTOSY KID PRO2

2,550,000đ 2,690,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN TRẺ EM CENTOSY KID PRO

1,950,000đ 1,990,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

Giày trượt patin bánh cao su Cougar 303

1,400,000đ 1,500,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

Giày trượt patin 4 bánh cao su cao cấp Cougar 303

1,400,000đ 1,500,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

GÌAY TRƯỢT PATIN NGƯỜI LỚN CENTOSY FREESTYLE PRO

2,450,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN NGƯỜI LỚN COURGAR 509 MÀU ĐEN

1,890,000đ 2,000,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GIÀY TRƯỢT PATIN COUGAR 307 (Mẫu cũ)

1,400,000đ 1,480,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GIÀY TRƯỢT PATIN NGƯỜI LỚN COUGAR 307

1,450,000đ 1,480,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GIÀY TRƯỢT PATIN FLYING EAGLE F3S MÀU ĐỎ

2,350,000đ 2,540,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GiÀY TRƯỢT PATIN NGƯỜI LỚN FLYING EAGLE F6S MÀU ĐEN

2,350,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GIÀY TRƯỢT PATIN NGƯỜI LỚN COURGAR 509 MÀU ĐEN

1,890,000đ 2,000,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GIÀY TRƯỢT PATIN COUGAR 307 (Mẫu cũ)

1,400,000đ 1,480,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GIÀY TRƯỢT PATIN NGƯỜI LỚN COUGAR 307

1,450,000đ 1,480,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

Giày trượt patin bánh cao su Cougar 303

1,400,000đ 1,500,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

Giày trượt patin 4 bánh cao su cao cấp Cougar 303

1,400,000đ 1,500,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN 4 BÁNH SÁNG ĐÈN CAO CẤP COUGAR 333 MÀU XANH

1,980,000đ 2,350,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

FLYING EAGLE Q8

2,300,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GIÀY TRƯỢT PATIN FYLING EAGLE S6S SPEED

3,150,000đ 3,150,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày trượt patin chuyên nghiệp, Giày trượt patin trẻ em, giày trượt patin tại Biên Hòa, giày patin Speed

GIÀY TRƯỢT PATIN FLYING EAGLE F3S MÀU ĐỎ

2,350,000đ 2,540,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GiÀY TRƯỢT PATIN NGƯỜI LỚN FLYING EAGLE F6S MÀU ĐEN

2,350,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

GIÀY PATIN FLYING EAGLE S5S PLUS MÀU HỒNG NEW

1,850,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY PATIN FLYING EAGLE S5S PLUS MÀU XANH

1,850,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GÌAY TRƯỢT PATIN NGƯỜI LỚN CENTOSY FREESTYLE PRO

2,450,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN TRẺ EM CAO CẤP CENTOSY KID PRO2

2,550,000đ 2,690,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN TRẺ EM CENTOSY KID PRO

1,950,000đ 1,990,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

Giày patin 4 bánh cao su có đèn Centosy T-Rex

2,300,000đ 2,380,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

Giày trượt patin - Skate trẻ em cao cấp Centosy Kid Pro2 màu hồng bánh có đèn

2,550,000đ 2,690,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN CAO CẤP NGƯỜI LỚN CENTOSY VICTORY

2,620,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN CALARY X2

1,100,000đ 1,250,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

GIÀY TRƯỢT PATIN - SKATE CALARY C9 MÀU XANH

1,450,000đ 1,520,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

GIÀY PATIN -SKATE CALARY C9

1,450,000đ 1,520,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN TRẺ EM CALARY C3 MÀU XANH

1,100,000đ 1,450,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN CALARY C3

1,100,000đ 1,450,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

Giày patin trẻ em Papaison Kid A3

850,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày trượt patin chuyên nghiệp, Giày trượt patin trẻ em, giày trượt patin tại Biên Hòa, giày patin Speed, giày patin 4 bánh sáng đèn

GIÀY PATIN 4 BÁNH CÓ ĐÈN PAPAISON KID 3

850,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

VÁN TRƯỢT CHUYÊN NGHIỆP LONGBOARD

1,790,000đ 1,800,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

VÁN TRƯỢT NGƯỜI LỚN CAO CẤP COOLSTEP

1,490,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

VÁN TRƯỢT NGƯỜI LỚN COURGAR CAO CẤP

1,200,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

VÁN TRƯỢT TRẺ EM CỠ LỚN

400,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

VÁN TRƯỢT TRẺ EM GIÁ RẺ

400,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

VÁN TRƯỢT MẶT NHÁM COURGAR GD

950,000đ 1,050,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

XE SCCOTER CAO CẤP THẮNG - PHANH TAY A5D

2,250,000đ 2,350,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

XE SCOOTER CAO CẤP Y5

1,700,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

XE SCOOTER ANNELAWSON C3

1,260,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

XE SCOOTER AL Y3

1,500,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

XE SCOOTER ĐA CHỨC NĂNG 3IN1

1,050,000đ 1,300,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

XE SCOOTER CHO TRẺ EM S01

1,280,000đ 1,350,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

MŨ BẢO HIỂM THỂ THAO CAO CẤP

300,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

MŨ BẢO HIỂM THỂ THAO CAO CẤP

300,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, scooter tại đồng nai, giày trượt patin đồng nai, ván trượt đồng nai

Ốc (chốt) dùng cho giày trượt patin

10,000đ 15,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn:

Vòng bi (bạc đạn) cao cấp cho bánh giày patin

15,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

Bánh đèn cho giày patin

40,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

Bộ bảo hộ bảo vệ tay chân chơi trượt patin màu hồng size L

260,000đ 280,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

TIN TỨC NỔI BẬT

Cẩm nang mua sắm, góc chia sẻ

 • NGUYÊN NHÂN KHIẾN GIÀY PATIN KHÔNG CHẠY MƯỢT, GIẢM TUỔI THỌ SỬ DỤNG
  31 07/2022

  NGUYÊN NHÂN KHIẾN GIÀY PATIN KHÔNG CHẠY MƯỢT, GIẢM TUỔI THỌ SỬ DỤNG

  Vòng bi là một bộ phận vô cùng quan trọng trong kết cấu của giày patin bởi nó là một phần tạo nên đôi giày và quyết định sự thoải mái hay không khi lướt trên các bánh xe. Vòng bi quyết định tốc độ cũng như những pha di chuyển điêu luyện, tuổi thọ của đôi giày kéo dài hay ngắn, một phần phụ thuộc vào vòng bi.
  Xem thêm
 • CÁCH VỆ SINH, BẢO QUẢN GIÀY TRƯỢT PATIN ĐÚNG CÁCH
  29 07/2022

  CÁCH VỆ SINH, BẢO QUẢN GIÀY TRƯỢT PATIN ĐÚNG CÁCH

  Cũng như các bộ môn thể thao khác, việc vệ sinh và bảo quản giày đúng cách sẽ giúp các bạn trượt mượt mà hơn và hạn chế chi phí sửa chữa. Trong bài viết sau, Bắp và Khoai Store sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh và bảo quản giày patin chi tiết.
  Xem thêm
 • CÁCH PHÂN BIỆT CÁC LOẠI KHÓA TRÊN GIÀY TRƯỢT PATIN
  25 06/2022

  CÁCH PHÂN BIỆT CÁC LOẠI KHÓA TRÊN GIÀY TRƯỢT PATIN

  Hệ thống khóa trên đôi giày patin là bộ phận có vai trò vô cùng quan trọng giúp một đôi giày trượt patin an toàn và chất lượng. Tuy nhiên, đôi lúc, nó lại khiến người mới chơi rối rắm và hoang mang vì nhiều thao tác. Cùng Bắp Khoai patin tìm hiểu kỹ hơn để có cách sử dụng nhan, an toàn và tiện lợi cho đôi giày trượt yêu thích.
  Xem thêm
 • NHỮNG LƯU Ý CHƠI TRƯỢT PATIN, VÁN TRƯỢT, XE SCOOTER… AN TOÀN
  25 06/2022

  NHỮNG LƯU Ý CHƠI TRƯỢT PATIN, VÁN TRƯỢT, XE SCOOTER… AN TOÀN

  Ván trượt, xe scooter, hay giày patin, xe cân bằng điện... đều là các môn thể thao tốc độ cao. Vì vậy, để hạn chế bị thương và ngã trong quá trình luyện tập, cần lưu ý một số vấn đề chuẩn bị trước khi chơi với dụng cụ.
  Xem thêm
 • NHỮNG NGUY CƠ TIỀM ẨN CỦA GIÀY PATIN KÉM CHẤT LƯỢNG VỚI SỨC KHỎE
  24 06/2022

  NHỮNG NGUY CƠ TIỀM ẨN CỦA GIÀY PATIN KÉM CHẤT LƯỢNG VỚI SỨC KHỎE

  Vì nhiều lí do khác nhau, các đôi giày trượt patin kém chất lượng nhưng giá rẻ vẫn được rất nhiều phụ huynh lựa chọn để cho các bé tập chơi patin, nhất là giai đoạn mới bắt đầu làm quen với bộ môn này. Tuy nhiên, do khung yếu nên giày patin chất lượng kém tiềm ẩn nhiều nguy cơ không tốt cho sức khỏe của bé.
  Xem thêm
 • LỊCH SỬ MÔN THẾ THAO TRƯỢT PATIN
  18 06/2022

  LỊCH SỬ MÔN THẾ THAO TRƯỢT PATIN

  Ngày nay, có thể bắt gặp hình ảnh nhóm các bạn tthanh niên nam nữ, trẻ em di chuyển thuần thục trên đôi giày trượt patin ở đường phố hoặc những nơi công cộng như: sân trượt, công viên, khu chung cư, sân chơi chung… Vậy nhưng có rất ít người hiểu được môn thể thao trượt patin bắt nguồn từ đâu, hình thành và phát triển như thế nào.
  Xem thêm
 • NHỮNG THƯƠNG HIỆU GIÀY TRƯỢT PATIN ĐƯỢC YÊU THÍCH VÀ CHẤT LƯỢNG
  18 06/2022

  NHỮNG THƯƠNG HIỆU GIÀY TRƯỢT PATIN ĐƯỢC YÊU THÍCH VÀ CHẤT LƯỢNG

  Điều quan trọng nhất với bộ môn chơi trượt patin là chiếc giày. Hẳn vậy, một chiếc giày patin tốt không chỉ mang lại cảm giác an toàn mà còn hỗ trợ bạn rất nhiều trong quá trình chơi patin, hạn chế các chấn thương do xa đập, té ngã khi thực hiện các động tác trượt, chạy. Giày patin có nhiều hãng tham gia sản xuất với giá cả từ vài trăm đến vài chục triệu đồng một đôi. Cùng điếm qua một số thương hiệu giày trượt patin được người tiêu dùng yêu thích trong thời gian qua.
  Xem thêm
 • CHƠI TRƯỢT PATIN LÀ GÌ? CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA GIÀY TRƯỢT PATIN
  17 06/2022

  CHƠI TRƯỢT PATIN LÀ GÌ? CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA GIÀY TRƯỢT PATIN

  Những năm gần đây, bộ môn thể thao vận động tốc độ trượt patin ngày càng được nhiều bạn trẻ yêu thích và trở nên phổ biến. Thế nhưng bộ môn thể thảo patin xuất phát từ đâu, có lịch sử phát triển thế nào thì vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Cùng Patin Bắp Khoai tìm hiểu thêm về lịch sử môn thể thao và các bộ phận cơ bản cấu tạo của 1 đôi giày trượt.
  Xem thêm
0
Multi chanel back to top
Chat zalo

Liên hệ hỗ trợ