GIÀY TRƯỢT PATIN 4 BÁNH SÁNG ĐÈN CAO CẤP COURGAR 333 MÀU XANH

2,350,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

GIÀY TRƯỢT PATIN COURGAR 333 CÓ 4 BÁNH PHÁT SÁNG

2,350,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN FYLING EAGLE S6S SPEED

2,450,000đ 4,500,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn:

GIÀY PATIN 4 BÁNH CÓ ĐÈN PAPAISON KID 3

750,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

Giày trượt patin - Skate trẻ em cao cấp Centosy Kid Pro2 màu hồng bánh có đèn

2,500,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN FLYING EAGLE F3S MÀU ĐỎ

1,720,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn:

GiÀY TRƯỢT PATIN NGƯỜI LỚN FLYING EAGLE F6S MÀU ĐEN

1,720,000đ 1,900,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn:

GIÀY PATIN NGƯỜI LỚN FREESTYLE

2,350,000đ 3,600,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN - SKATE CALARY C9 MÀU XANH

1,370,000đ 1,520,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

GIÀY PATIN -SKATE CALARY C9

1,370,000đ 1,520,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN CAO CẤP NGƯỜI LỚN CENTOSY VICTORY

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN 4 BÁNH SÁNG ĐÈN CAO CẤP COURGAR 333 MÀU XANH

2,350,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

GIÀY TRƯỢT PATIN COURGAR 333 CÓ 4 BÁNH PHÁT SÁNG

2,350,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY PATIN NGƯỜI LỚN FREESTYLE

2,350,000đ 3,600,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY PATIN COUGAR 333

2,350,000đ 3,150,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY PATIN NGƯỜI LỚN COURGAR MZS307

1,400,000đ 2,100,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn:

GIÀY PATIN NGƯỜI LỚN COURGAR 509

2,000,000đ 3,700,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn:

GIÀY TRƯỢT PATIN FYLING EAGLE S6S SPEED

2,450,000đ 4,500,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn:

GIÀY TRƯỢT PATIN FLYING EAGLE F3S MÀU ĐỎ

1,720,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn:

GiÀY TRƯỢT PATIN NGƯỜI LỚN FLYING EAGLE F6S MÀU ĐEN

1,720,000đ 1,900,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn:

GIÀY PATIN FLYING EAGLE S5S PLUS MÀU HỒNG

1,600,000đ 2,700,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY PATIN FLYING EAGLE S5S PLUS MÀU XANH

1,600,000đ 2,700,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY PATIN FLYING EAGLE S5S PLUS

1,600,000đ 2,700,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

Giày trượt patin - Skate trẻ em cao cấp Centosy Kid Pro2 màu hồng bánh có đèn

2,500,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN CAO CẤP NGƯỜI LỚN CENTOSY VICTORY

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN CENTOSY LION

1,950,000đ 3,150,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN CAO CẤP CENTOSY T-REX

1,900,000đ 2,680,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN CALARY X2

1,250,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

GIÀY TRƯỢT PATIN - SKATE CALARY C9 MÀU XANH

1,370,000đ 1,520,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

GIÀY PATIN -SKATE CALARY C9

1,370,000đ 1,520,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN CALARY C3 MÀU XANH

1,450,000đ 1,590,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

GIÀY TRƯỢT PATIN CALARY C3

1,450,000đ 1,590,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

VÁN TRƯỢT NGƯỜI LỚN CENTOSY B1

1,250,000đ 2,290,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

VÁN TRƯỢT PENNY TRẺ EM BÁNH CÓ ĐÈN PHÁT SÁNG

530,000đ 750,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

VÁN TRƯỢT PENNY BOARD ĐÈN SÁNG

530,000đ 750,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

XE SCOOTER CHO TRẺ DƯỚI 4 TUỔI

400,000đ 520,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

SCOOTER 3 BÁNH TỰ CÂN BẰNG, TIẾNG ĐỘNG CƠ PHÂN KHỐI LỚN, NHẠC, XỊT KHÓI MẠNH, BÁNH ĐÈN.

1,300,000đ 1,430,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

XE SCOOTER CHO TRẺ DƯỚI 4 TUỔI

400,000đ 520,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

XE SCOOTER 3IN1 ĐA CHỨC NĂNG

520,000đ 670,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

SCOOTER 3 BÁNH TỰ CÂN BẰNG, TIẾNG ĐỘNG CƠ PHÂN KHỐI LỚN, NHẠC, XỊT KHÓI MẠNH, BÁNH ĐÈN.

1,300,000đ 1,430,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

Bảo hộ tay chân trượt patin trẻ em màu xanh

180,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

BẢO HỘ TAY CHÂN TRẺ EM MÀU HỒNG

180,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

MŨ BẢO VỆ CHƠI SCOOTER, GIÀY TRƯỢT PATIN VÀ VÁN TRƯỢT MÀU XANH

180,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

MŨ BẢO VỆ CHƠI SCOOTER, GIÀY TRƯỢT PATIN VÀ VÁN TRƯỢT MÀU HỒNG

180,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa,

MŨ BẢO VỆ CHƠI SCOOTER, GIÀY TRƯỢT PATIN VÀ VÁN TRƯỢT

180,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa

XE ĐẠP BDF ROCKET R6

2,050,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

XE ĐẠP TRẺ EM SPACE B1

2,050,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

XE ĐẠP TRẺ EM XAMING STAR 01

2,500,000đ

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

XE ĐẠP TRẺ EM LAN Q

2,100,000đ 2,300,000₫

 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả ngắn: Giày patin, ván trượt, scooter và phụ kiện tại Biên Hòa, mua giày patin, giày patin biên hòa, giày patin đồng nai, nơi bán giày patin biên hòa, xe đạp tại biên hòa, xe đạp trẻ em, xe đạp trẻ em tại biên hòa

TIN TỨC NỔI BẬT

Cẩm nang mua sắm, góc chia sẻ

 • Cách để trẻ nhanh biết đi xe đạp
  26 05/2021

  Cách để trẻ nhanh biết đi xe đạp

  Lời khuyên Đừng ép trẻ học lái xe đạp nếu bé không muốn. Nếu chúng không thích thì sẽ không thể học được cho dù bạn cố gắng nhiều cỡ nào. Thay vì tháo bàn đạp ra thì bạn có thể mua xe đạp tập lái. Đây là loại xe đạp có trọng lượng nhẹ và không có bàn đạp gây cản trở. Trẻ sẽ dùng nó để học cách giữ thăng bằng khi đẩy xe lướt đi, và trẻ rất nhỏ cũng có thể dùng loại xe này. Khi con bạn đã sẵn sàng thì bạn có thể cho bé tập với xe đạp thông thường.
  Xem thêm
 • Những thương hiệu giày patin được yêu thích nhất
  22 05/2021

  Những thương hiệu giày patin được yêu thích nhất

  Dù bạn là dân trượt patin nghiệp dư hay dân trượt patin chuyên nghiệp thì cũng cần đầu tư cho mình một đôi giày phù hợp. Một đôi giày tốt sẽ bảo vệ sự an toàn cho đôi chân của bạn. Sau đây truot.vn sẽ mách bạn các hãng giày patin nổi tiếng trên thị trường hiện nay.
  Xem thêm
 • CÁC BƯỚC CƠ BẢN HỌC TRƯỢT VÁN
  28 04/2021

  CÁC BƯỚC CƠ BẢN HỌC TRƯỢT VÁN

  Trượt ván là một trong những môn phổ biến và mang tính biểu tượng của thể thao đường phố. Dù bạn muốn học những bước cơ bản để có thể trượt quanh khu phố, hay bạn muốn học được kỹ thuật kickflip (đá lật - dùng mũi chân làm cho ván xoay theo chiều dọc) như một người trượt chuyên nghiệp, thì điều bắt buộc là bạn đều phải tìm hiểu để biết mình cần gì để bắt đầu. Từ việc chọn mua chiếc ván trượt cho đến việc thành thạo kỹ năng Ollie (bật nhảy - làm cho ván bật lên không) bạn sẽ biết mình cần những gì để có thể trượt ván trên mọi loại đường.
  Xem thêm
 • 5 CÁCH GIÚP TRẺ ĂN NHIỀU, TIÊU HÓA TỐT, KHỎE MẠNH
  09 04/2021

  5 CÁCH GIÚP TRẺ ĂN NHIỀU, TIÊU HÓA TỐT, KHỎE MẠNH

  Hệ tiêu hóa của trẻ em khỏe mạnh không chỉ giúp bé hấp thu chất dinh dưỡng để phát triển tối ưu mà còn là “hàng rào miễn dịch” giúp chống lại bệnh tật và là nhà máy sản xuất hormone “hạnh phúc” serotonin cho cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng biếng ăn trong trẻ em khá nhiều, Bắp và Khoai chia sẻ một số cách giúp trẻ ăn nhiều, khỏe mạnh.
  Xem thêm
 • NHỮNG ÍCH LỢI CỦA THỂ THAO TRƯỢT PATIN VỚI SỨC KHỎE
  09 04/2021

  NHỮNG ÍCH LỢI CỦA THỂ THAO TRƯỢT PATIN VỚI SỨC KHỎE

  Trong điều kiện không gian sống ngày càng thu hẹp, môn thể thao trượt patin đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Để hỗ trợ cho con yêu thích môn thể thao này, cha mẹ cần đồng hành thông qua việc khuyến khích trẻ tập chơi và mua sắm các dụng cụ cần thiết.
  Xem thêm
 • 6 NGUYÊN TẮC 'VÀNG' NUÔI CON KHỎE MẠNH
  09 04/2021

  6 NGUYÊN TẮC 'VÀNG' NUÔI CON KHỎE MẠNH

  Chăm sóc trẻ nhỏ là nhiệm vụ vất vả đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì của cha mẹ. Trẻ cần được quan tâm, chăm sóc để phát triển khỏe mạnh. Vì vậy, các cha mẹ cần tuân theo một số nguyên tắc nuôi con đúng khoa học, để con khỏe mạnh, ít bệnh tật và đảm bảo an toàn.
  Xem thêm
 • Mẹo chọn giày Patin
  16 09/2020

  Mẹo chọn giày Patin

  Trước tiên người dùng cần xác định chọn loại giày trượt patin 1 hàng hay 2 hàng sẽ phù hợp với nhu cầu và phong cách chơi môn thể thao này. Giày trượt patin 1 hàng với thiết kế số bánh từ 3 – 5 bánh được lựa chọn khá phổ biến, cho các cuộc đua chuyên nghiệp bởi tính linh hoạt, khả năng điều khiển bánh xe dễ dàng, chuyển hướng tốt hơn, tốc độ của loại 1 hàng cũng nhanh hơn hẳn loại 2 hàng. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người lựa chọn loại 2 hàng cho quá trình luyện tập và bắt đầu chơi môn thể thao này. Bởi tính ổn định cao, kết cấu chắc chắn. Nhưng tốc độ trượt giày 2 hàng sẽ khá chậm và giữ thăng bằng không hề đơn giản.
  Xem thêm
 • Giày Patin là giày gì?
  16 09/2020

  Giày Patin là giày gì?

  Trong những năm gần đây, Patin nổi lên như một môn thể thao vận động rèn luyện sức khỏe thú vị, thu hút đông đảo giới trẻ, thanh thiếu niên tham gia. Để tập và chơi patin, bạn cần chuẩn bị một đôi giày trượt patin phù hợp với chân người dùng. Dưới đây là những thông tin quan trọng cần biết khi chọn mua giày trượt patin trên thị trường hiện nay.
  Xem thêm
0
Multi chanel back to top
Chat zalo

Liên hệ hỗ trợ